Soustředění

Pro členy našeho oddílu pořádáme především soustředění v letním termínu, kdy si půjčíme děti a ve Zbraslavicích u Starého rybníka s nimi strávíme jeden týden.

Dále jsme začali pořádat víkendové přespávačky, nazývané mini soustředění, a to buď podzimní nebo jarní. Kdy je naším útočištěm naše domácí prostředí, tedy naše sokolovna.

Letní soustředění:

Podzimní soustředění:

Jarní soustředění:

24.8.-31.8.2024

20.-22.10.2023

Uzávěrka přihlášek:
28.2.2023

Uzávěrka přihlášek:
8.10.2023

Uzávěrka přihlášek:
7.4.2023

Kapacita: 24 dětí
Přihlášeno: 23 dětí
Volná místa: 1

Kapacita: 16 dětí
Přihlášeno: 16 dětí
Volná místa: 0

Kapacita: 16 dětí
Přihlášeno: 15 dětí
Volná místa: 1