Míčové hry – Volejbal

Informace pro zájemce, kteří se chtějí stát členy oddílu Míčových her:

Na trénincích se většinou věnujeme tréninku minivolejbalu. Minivolejbal hrají děti od 1. do 6. třídy. Nejdříve ve dvojicích a později ve trojicích. Účastníme se turnajů v minivolejbalu, které pořádá Středočeský krajský volejbalový svaz (http://stc.cvf.cz/). Další info a pravidla: (http://www.minivolejbal.cz/). Turnaje probíhají zpravidla v Kolíně a jeden turnaj v Neratovicích. Další turnaje jsou až na základě postupů z Neratovic. I prvňáčci se účastní některých turnajů, akorát je častěji prostřídáváme.  Děti jsou po přihlášení členem TJ Církvice. Platí jednou ročně členský poplatek 300 Kč a poplatek na sportovní činnost v oddíle podle četností tréninků (200/400 Kč). Poplatek je na kalendářní rok.

Tréninky během roku probíhají pravidelně každou středu a děti by se měly těchto tréninků pravidelně účastnit. Starší děti (od třetí třídy) mají tréninky také v pátek. Potom ještě probíhají nepravidelně tréninky, a to v neděli. Většinou je zařazujeme před turnajem a náplní tréninku je především herní činnost minivolejbalu. V případě středečních tréninků si mladší děti vyzvedáváme z družiny a na trénink je převádíme. Rodiče si vyzvedávají děti v 16:15 v sokolovně. Starší děti od 3. třídy přecházejí již sami, po skončení družiny. Trénink navazuje na družinu. Prosíme o řádné omlouvání, jde i o bezpečnost Vašich dětí. Pokud nebude dítě přítomno na tréninku a nebude omluveno, budeme Vám volat.

Závazná přihláška na soustředění

Fotogalerie

Info k členským příspěvkům zde a u trenérů: